Vergadering: 05/29/2012


Geen evenementen gevonden

Nieuws uit de WMO-raad

Heidag voor WMO-raad Maastricht

Op 18 februari 2015 hielden we als Wmo-raad Maastricht onze ‘heidag’. Deze stond in het teken van zelfonderzoek naar ons functioneren in 2014. We maakten werkafspraken voor 2015. Lees verder...

Bent u al geïnformeerd?

Bent u al geïnformeerd?

Vanaf 1 januari 2015 moet u naar uw gemeente voor ondersteuning. Bent u al geïnformeerd? Krijgt u of uw familielid nu ondersteuning uit de AWBZ? Dan moet u voor die ondersteuning per 1...

Lees verder...

Uitgebrachte adviezen

Uitgebrachte adviezen

Over de periode augustus / september 2014 heeft de WMOraad Maastricht een zestal adviezen uitgebracht. Het betreft hier adviezen van uiteen lopende aard zoals: Advies 31b: Concept verordening...

Lees verder...

Jaarplan 2014 Wmo-raad Maastricht

Met het jaarplan 2014 als basis, uitgaande van de kernpunten beschreven in de beleidsnota’s  en onze adviezen daarover aan het college B&W van Maastricht. Is op de Heidag van 15 januari...

Lees verder...

Wetsvoorstel WMO-2015

Wetsvoorstel WMO-2015

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een wetsvoorstel voor 2015 de regels vastgelegd waaraan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet gaan voldoen. Dit wetsvoorstel is...

Lees verder...