Vergadering: 05/29/2012


Geen evenementen gevonden

Nieuws uit de WMO-raad

Bent u al geïnformeerd?

Bent u al geïnformeerd?

Vanaf 1 januari 2015 moet u naar uw gemeente voor ondersteuning. Bent u al geïnformeerd? Krijgt u of uw familielid nu ondersteuning uit de AWBZ? Dan moet u voor die ondersteuning per 1...

Lees verder...

Uitgebrachte adviezen

Uitgebrachte adviezen

Over de periode augustus / september 2014 heeft de WMOraad Maastricht een zestal adviezen uitgebracht. Het betreft hier adviezen van uiteen lopende aard zoals: Advies 31b: Concept verordening...

Lees verder...

Jaarplan 2014 Wmo-raad Maastricht

Met het jaarplan 2014 als basis, uitgaande van de kernpunten beschreven in de beleidsnota’s  en onze adviezen daarover aan het college B&W van Maastricht. Is op de Heidag van 15 januari...

Lees verder...

Wetsvoorstel WMO-2015

Wetsvoorstel WMO-2015

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een wetsvoorstel voor 2015 de regels vastgelegd waaraan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet gaan voldoen. Dit wetsvoorstel is...

Lees verder...

Brief aan alle politieke partijen

Geachte mevrouw/heer, De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 komen eraan. Uw partij zal zich nu al bezighouden met de voorbereidingen daarvan. Gelet op de decentralisaties binnen het sociale domein die...

Lees verder...

Nieuws uit gemeente Maastricht

Meer voor elkaar

Meer voor elkaar

Samenvatting Voor u ligt de kadernota Meer voor Elkaar. Deze bevat het nieuwe gemeentelijke Wmo-beleid en gezondheidsbeleid voor de periode 2012-2015. Met de nota voldoet de gemeente aan de in de...

Lees verder...

Begroting 2014 en Benchmark

Begroting 2014 en Benchmark

De gemeente Maastricht heeft de begroting 2014 opgesteld. Het is de vierde en laatste begroting...

Lees verder...

Made in Maastricht

Made in Maastricht

Made in Maastricht Economische visie Maastricht 2020 Een sterke economie is een van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen blijven bouwen aan een sociale stad. Het hebben van een baan in...

Lees verder...

Nieuwsbrief Zorg voor Jeugd - April 2013

Nieuwsbrief Zorg voor Jeugd - April 2013

Decentralisatie van de jeugdzorg:  Ontzorgen waar mogelijk, zorg waar nodig In deze eerste nieuwsbrief over de decentralisatie van de Jeugdzorg leest u praktische informatie over de visie, de koers,...

Lees verder...

Proef met Scootmobiel

Proef met Scootmobiel

De gemeenten Maastricht en Eijsden-Margraten beginnen samen met leverancier Welzorg BV een proef om scootmobielen op afroep beschikbaar te stellen. Het doel van de proef is om te onderzoeken of er bij...

Lees verder...